เครื่องชิลเลอร์
    Chiller Units
 
  เครื่องชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
คือเครื่องทำความเย็นที่อาศัยการระบายความร้อนด้วยน้ำจาก
คูลลิ่งทาวเวอร์ เครื่องชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ เหมาะสำหรับเครื่องทำความเย็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากกินไฟน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ โครงสร้างของเครื่องชิลเลอร์ ก็เหมือนกับเครื่องปรับอากาศทุกชนิด คือ มีวงจรการทำความเย็น (Refrigeration Cycle) เหมือนเดิม เพียงแต่แทนที่
อีวาโปเรเตอร์จะทำความเย็นให้อากาศโดยตรง ก็กลับไปทำความเย็นให้กับน้ำก่อน เมื่อน้ำเย็นแล้ว จึงใช้น้ำเป็นตัวกลางถ่ายทอดความเย็นต่อไป สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งระบบปรับอากาศและงานอุตสาหกรรม
Water-cooled Chiller Units
Designed to use water cooling from cooling tower to cool the condenser units. This type of chiller units is suitable for medium size to large size cooling capacity. We provided rang from 10RT to 500RT. The application of chilled water can use for air conditioning and industrial process
 
 
 
   
เครื่องชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
คือเครื่องทำน้ำเย็นที่อาศัยการระบายความร้อนด้วยอากาศ ลักษณะของงานที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบนี้ จะเป็นลักษณะของงานที่มีความต้องการความเย็นไม่มากนัก ซึ่งต้องการความสะดวกในการติดตั้ง และต้องการลดภาระการดูแลรักษา หรือจะใช้ในโครงการที่ขาดน้ำ หรือไม่มีน้ำที่มีคุณภาพพอจะมาใช้ระบายความร้อนของเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องที่ระบายความร้อนด้วยอากาศก็ย่อมที่จะกินไฟมากกว่า เครื่องที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ เนื่องจากประสิทธิภาพการทำความเย็นจะน้อยกว่าเครื่องชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ
Air-cooled Chiller Units
Designed to use ventilating fan to cooling at condenser. This type of chiller units is suitable for not so big cooling capacity because the power consumption/RT when compared with water-cooled chiller units it higher.
 
 
Current Pageid = 31